Program GENIUS

REGALI TIP GENIUS

REGALI TIP GENIUS

Polični regal većih nosivosti tip GENIUS predstavlja inovaciju u skladištenju.
Za razliku od klasičnih poličnih regala kod kojih su dužine zadane standardnim dimenzijama polica regali GENIUS
imaju nastavne horizontalne grede sa vanjske strane vertikalnih nosača što dozvoljava korisniku da sam određuje
širine otvora između vertikalnih nosaća. Kako regali nisu ograničeni zadanim dimenzijama greda imogu biti bilo kojih
dužina i omogučavaju maksimalno iskorištenje prostora.
Regali GENIUS pogodni su za skladištenje teže komadne robe ili lakših paleta.
Standardne širine regala su: 350-400-500-600-800-1000-1200 mm.
Vodoravne grede imaju utore te su pripremljene za postavu cinčanih ispuna.
Nosivosti se kreću od 125 do 750 kg po paru greda (etaži).
Montaža greda je jednostavna - na umetanje bez uporabe vijaka, a vertikalni pomak je +- 50 mm.
Svi elementi su zaštićeni toplim cinčanjem!